+420 220 770 088 

Přinášíme prémiové investiční příležitosti

Získejte pravidelný příjem plynoucí z vašich investic. Spojte síly s českou investiční skupinou PREMIOT GROUP zaměřenou na development prémiových nemovitostí, private equity a finanční distribuci.

Herec
Petr Štěpánek
Tvář značky

Premiot Investment Group

Jsme česká investiční skupina. Hlavním pilířem našeho podnikání jsou investice do prémiových nemovitostí v Praze, Budapešti a Londýně a správa realitních portfolií. V oblasti realit se Premiot Group zaměřuje především na hotelové, rezidenční a komerční projekty. Kromě toho se zabýváme také poskytováním finančních služeb, právním, daňovým i obchodním poradenstvím a investicemi typu private equity se zaměřením na malé a střední podniky.

Celková hodnota aktiv pod správou Premiot Group činila ke konci roku 2019 3 miliardy korun. Premiot Group má pobočky ve třech evropských metropolích (Praha, Budapešť, Londýn) a zaměstnává téměř 120 lidí. Základní kapitál mateřské firmy Premiot Ltd. činí 10 milionů liber šterlinků.

Rosteme společně, dlouhodobě a s jistotou. Zkrátka jednoduše děláme to, v co věříme!

Do čeho investujeme

Real estate 60%
Financial services 30%
Private equity 10%

PORTFOLIO 

Investiční skupina Premiot Group se zaměřuje na:

Možností investovat jsou tisíce.

Prémiových příležitostí je jen pár

Stáhněte si zdarma:

Příručka pro investory

V této příručce naleznete základní praktické informace o tvorbě investiční strategie a investičního portfolia. Dále si popíšeme možné investiční instrumenty včetně jejich kladných a záporných stránek a samozřejmě praktických příkladů, kde se zaměříme na výpočet reálného zhodnocení investice.

Premiot Group v číslech

0
mil. kč. základní kapitál
0
let zkušeností v oboru
0
oficiální zastoupení po celém světě

Zhodnocujte své peníze efektivně

Investujte s námi do reálných aktiv pomocí dluhopisů

Dluhopis Premiot Group 6,5/24

Datum splatnosti 31.12.2024
Jmenovitá hodnota 1ks dluhopisu 100 000 Kč
Úroková sazba na první 3 roky  6,50% p.a.
Úroková sazba na 4 a 5 rok  8% p.a. + bonus při pokračování 1,5% zpětně za každý rok
Výplata úroku měsíčně
Celkový objem emise 50 000 000 Kč

Výhoda pokračování v investici

Po 3 letech je možné předčasné splacení dluhopisů na žádost investora bez uplatnění jakékoli sankce. V případě že investor bude pokračovat i po 3 letech s investicí, tak mu bude vyplacen bonus 1,5% za každý rok zpětně.

Dokumenty

Správný čas na přehodnocení vašich investic. Investujte a vydělávejte s námi.

Důležité upozornění

Jedná se o propagační sdělení Emitenta. Více informací o veřejné nabídce dluhopisů naleznete na webových stránkách Emitenta www.premiot.cz/dluhopisy-pro-investory/. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt a emisní podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak lépe pochopili potencionální rizika spojená s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení bonity dluhopisů, které jsou nabízeny.