+420 220 770 088 

Zhodnocujte své peníze efektivně

Investujte s námi do reálných aktiv pomocí dluhopisů

Dluhopis Premiot Group 6,5/24

Datum splatnosti 31.12.2024
Jmenovitá hodnota 1ks dluhopisu 100 000 Kč
Úroková sazba na první 3 roky  6,50% p.a.
Úroková sazba na 4 a 5 rok  8% p.a. + bonus při pokračování 1,5% zpětně za každý rok
Výplata úroku měsíčně
Celkový objem emise 50 000 000 Kč

Výhoda pokračování v investici

Po 3 letech je možné předčasné splacení dluhopisů na žádost investora bez uplatnění jakékoli sankce. V případě že investor bude pokračovat i po 3 letech s investicí, tak mu bude vyplacen bonus 1,5% za každý rok zpětně.

Dokumenty

Portfolio služeb 

správa a diverzifikace investic 

REAL ESTATE

Spravujeme a vytváříme realitní portfolia, která diverzifikujeme geograficky (ČR, SR, HU, UK - různá města), typově (rezidenční, komerční, průmyslové), časově (akvizice, development = exit prodej do 3 let; dlouhodobý pronájem významným nájemníkům-tvorba portfolia)

PRIVATE EQUITY

Investujeme do malých a středních firem, které mají vysoký potenciál růstu a úzkou specializaci ve svém oboru.

PORADENSTVÍ

Mezinárodní poradenství pro podnikatele a rodinné firmy, daně, právo, M&A, řízení a analýza rizik, zakládání a správa svěřenských a investičních fondů, ochrana majetku

Stáhněte si zdarma:

Příručka pro investory

V této příručce naleznete základní praktické informace o tvorbě investiční strategie a investičního portfolia. Dále si popíšeme možné investiční instrumenty včetně jejich kladných a záporných stránek a samozřejmě praktických příkladů, kde se zaměříme na výpočet reálného zhodnocení investice.

8 důvodů, proč investovat s námi

Možností investovat jsou tisíce. Prémiových příležitostí je jen pár

Diverzifikujeme své portfolio

Investeční portfolio rozkládáme typově, časově, geograficky

Výnosy vyplácíme měsíčně

Úroky z dluhopisů vyplácíme měsíčně, nikoliv jednou do roka

Kdykoli vám zajistíme odkup

Možnost zpětného odkupu dluhopisu i nad hodnotu 1 milion korun

Nabízíme vysoké fixní úroky

Vyšší zhodnocení, než nabízí termínované vklady

Vysoká bonita emitenta

Základní kapitál Premiot Group činí 52 mil. Kč.

Tým zkušených profesionálů

Investování je vášní našich lidí již více než 20 let

Odpovědnost a etické podnikání

Jsme společensky odpovědnou českou firmou - přispíváme k podpoře společenského a kulturního rozvoje naší země

100+ spokojených investorů

Na prvním místě je pro nás vždy Náš Klient

Tvoříme reálný zisk v realitách

Správný realitní portfolio mix

Komerční budova – Hotel a kanceláře, zázemí F&B

Projekt Vily Na Doubkové 2

Kancelářská budova v Budapešti

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

 

Nechejte nám na sebe kontakt
a my se Vám ozveme zpět.

Důležité upozornění

Jedná se o propagační sdělení Emitenta. Více informací o veřejné nabídce dluhopisů naleznete na webových stránkách Emitenta www.premiot.cz/dluhopisy-pro-investory/. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt a emisní podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak lépe pochopili potencionální rizika spojená s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení bonity dluhopisů, které jsou nabízeny.