animace načítání webové stránky

V Premiot Group věříme, že společenská odpovědnost a udržitelnost by měly být přirozenou součástí každého podnikání a organizace v Česku. Také věříme, že jediná cesta, jak tohoto cíle dosáhnout, vede přes vzájemnou spolupráci veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. Firemní dárci a podporovatelé představují pro mnohé neziskové organizace jeden z nejdůležitějších zdrojů jejich příjmu. V Premiotu si tuto odpovědnost uvědomujeme a podporuje řadu organizací a neziskových projektů.