Premiot Mining & Resources

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources. V případě moravské břidlice patří k hlavním cílům především obnova tradice ušlechtilé výroby, vybudování trhu v evropském měřítku a aplikace moderních technologií v rámci zpracování této komodity. V listopadu 2020 byly realizovány akvizice dvou břidlicových dolů na severní Moravě – Nové Oldřůvky a Lhotka u Vítkova. Uvedené doly disponují vytěžitelnými zásobami kvalitní moravské břidlice na více než 100 let. Společnost Premiot Group zakoupila, kromě břidlicových dolů, také žulový lom – Čierny Balog, který se nachází ve středním Slovensku v blízkosti Nízkých Tater.

Geograficky:Česko
Typově:Private Equity, Investice do průmyslových nemovitostí