animace načítání webové stránky
Břidlicový důl Lhotka

Těžba a úprava nerostných surovin, zejména břidlice a žuly, je základním segmentem dlouhodobé strategie společnosti Premiot Mining & Resources, patřící do investiční skupiny Premiot. V této souvislosti si společnost osvojila dva břidlicové doly na severní Moravě a dva žulové lomy. Jeden se nachází na Slovensku, druhý ve středních Čechách.

V případě moravské břidlice patří k hlavním cílům především obnova tradice ušlechtilé výroby, vybudování trhu v evropském měřítku a aplikace moderních technologií v rámci zpracování této komodity. Oba břidlicové doly disponují vytěžitelnými zásobami kvalitní štípatelné břidlice v miliónech kubických metrů, což představuje životnost plánované výroby v řádu stovek let.

Těžba a úprava žuly v českém pojetí je zaměřena téměř výhradně na speciální ušlechtilou výrobu, přičemž žula z lomu Vápenice disponuje významnými referencemi z úspěšných realizací ve střední Evropě. Žulový lom Čierny Balog ve středním Slovensku je nyní v otvírkové fázi a je producentem především drceného kameniva pro liniové a jiné stavby. Tento sortiment v řádu stovek tisíc tun je na období 2021-2022 již kompletně vyprodán. Oba žulové lomy disponují vytěžitelnými zásobami více než 10 milionů kubický metrů, což reprezentuje jejich životnost na minimálně 60 let.

Pro více informací o tomto projektu navštivte také stránky www.premiotmining.cz